1930-1940, бит, етнография, земеделие, тютюн

Семейство в селски двор с тютюневи нанизи, 30-те години на ХХ век