1970-1980, София, архитектура

София, шадраван пред Народния театър "Иван Вазов", около 1974 г.