1980-1990, архитектура

Павел баня, почивни станции на ЦС на БПС (централен съвет на профсъюзите), около 1987 г.