1970-1980, Слънчев бряг, кръчми, търговия

Слънчев бряг, ресторант "Бъчвата", около 1972 г.