1970-1980, Дружба, архитектура

Курорт "Дружба", Международен дом на учените "Фредерик Жолио Кюри", 70-те години на ХХ век