1950-1960, авиация, военни

Пилот с тренировъчен самолет "Лаз-7", началото на 50-те години на ХХ