1940-1950, София, автомобили, автотранспорт, архитектура, транспорт, храмове

На излизане от църквата "Света София", автомобили, около 1943-44 г.