1970-1980, София, архитектура, кина

София, кино "Изток", 1979 г.