1930-1940, бит, търговия, услуги

Курс за домакини по машинен шев, организиран от фирма-вносител на шевни машини "Singer", 30-те години на ХХ век