1930-1940, авиация, военни

Снимка за спомен на клас гимназисти пред тренировъчен самолет, 30-те години на ХХ век