1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Командирът на 10-та рота от 33-ти пехотен полк, отличен с български и германски ордени за храброст. 20 април 1918 г.