1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Пехотинци на позиция в планината Беласица, Южния фронт, 1918 г.