1930-1940, военни, кавалерия, командири, личности

Генерал от конницата Александър Кисьов (седнал, в ляво), военен министър 1931 - 1934 г.

Имена: