1800-1900, военни, неизвестни, полиция

Някъде из България, местни управници и стражари, около 1890 г.