11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Първа световна война, клетва на 5-ти пехотен Македонски полк, 11-та пехотна Македонска дивизия, ноември 1915г.