1910-1920, Първа световна война (1914-1918), археология, военни

Добруджански фронт, български и германски офицери обядват на Траяновия паметник за победата над даките (Tropaeum Traiani), Адамклиси недалеч от Констанца, октомври 1916г.