1930-1940, етнография

Българки от Македонско в типични носии, 1932 г.