1910-1920, Ниш, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, личности, чужди военни

Цар Фердинанд, кайзер Вилхелм II, престолонаследникът Борис, генерал фон Макензен и други висши български и германски офицери на парад в гр. Ниш. Германският офицер в левия край носи кутията с фелдмаршалския жезъл, който ще бъде връчен на цар Фердинанд. 5 януари 1916 г.

Имена: , , ,