1930-1940, София, храмове

София, джамията Баня баши, вляво - Халите, 30-те години на ХХ век