1930-1940, автобуси, автотранспорт, неизвестни, празници, транспорт

Младежи и деца с цветя, около междуселски автомобил - омнибус, вероятно някакъв празник (?), 30-те години на ХХ век