1930-1940, Витоша, архитектура, строителство, туризъм

Строежът на метеорологичната наблюдателница на Черни връх в 1935 г.