1900-1910, София, архитектура, банки, етнография, интериор, търговия

Селянин на гише в салона на Земеделска банка в София, началото на ХХ век