1940-1950, Бронираната бригада, Втора световна война (1939-1945), военни, командири

Командирите на Бронираната бригада по време на маневрите край Нова Загора, 1942 г.