1930-1940, София, магазини, търговия

София, командитно дружество за търговия с метали "Ферметал" на улица "Братя Миладинови", 30-те години на ХХ век