1920-1930, Симеоново, архитектура, гимназиално, образование, от въздуха

Американски девически пансион, северно от село Симеоново, 1928 г.