1940-1950, бит, мода, туризъм

Млад мъж, облечен в туристически костюм пред отбранително укрепление в Рупелското дефиле, 1942г.