1910-1920, военни, командири, лица, личности

Генерал Никола Жеков - главнокомандващ армията (1915-1918 г.)

Имена: