1900-1910, бит, семейство

Майка с детето си, началото на ХХ-ти век