1900-1910, Колекция Михаил Заимов, Плевен, посрещания, събития

Комитетът по посрещането на внука на Наполеон - Ролан Наполеон в средата, вдясно от него - генерал Радко Димитриев, отпред на стълбите - Стоян Заимов, Плевен 1907г.

Имена: , ,