1920-1930, София, етнография, животновъдство, занаяти

София, млекар с магаре и гюмове за разнасяне на мляко, 20-те години на ХХ век