1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, лица, личности

Георги Димитров Михайлов по време на всеобщата мобилизация през Балканската война, 1913г.

Имена: