1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни

Български офицери с германските съюзници на халба бира, 1918 г.