1910-1920, етнография

Българчета от Македония, облечени в национални носии, 1913г.