1980-1990, автобуси, автотранспорт, индустрия, търговия

Български автобуси "Чавдар" в Кабул, Афганистан, 80-те години на ХХ век