1910-1920, София, етнография, занаяти

Тъкачка от Шоплука тъче черга на дървен стан, началото на ХХ век