1910-1920, София, бит

София, конник на бул. "Мария Луиза", началото на ХХ век