1930-1940, Божурище, авиация, въздухоплаване, транспорт

Летище Божурище, производство на българските самолети ДАР 3 (Държавна Аеропланна Работилница), края на 30-те години на ХХ век