1970-1980, София, архитектура, пътища, строителство

София, строителни работи по разширяването на