1920-1930, София, етнография, животновъдство, земеделие

Вършитба в стопанство в Софийско, 20-те години на ХХ век