1960-1970, Мадан, архитектура, магазини, търговия, услуги

Мадан, универсален магазин - "Универмаг", 60-те години на ХХ век