1960-1970, Мадан, бит, кръчми, търговия

Мадан, ресторант "Родопи", 60-те години на ХХ век