1960-1970, спорт, туризъм

Алпинист по време на катерене, 1966г.