1920-1930, София, магазини, професии, търговия, хлебари

Модерна хлебопекарница "Отечество", София, 20-те години на ХХ век