1980-1990, бит

Заседателна зала с портрета и авторския лозунг на Тодор Живков - "Дела, дела и само дела", 1985г.