1980-1990, София, бит, търговия, услуги

София, ведомствено "барче", 1985г.