1910-1920, София, автомобили, автотранспорт, транспорт

Посещение в Двореца през зимата, началото на ХХ век