1930-1940, София, личности, парламент, събития

Н.В. Царица Йоанна между Никола Мушанов и Александър Малинов пред Парламента, втори отляво - Йордан Качаков, министър на правосъдието и главен прокурор, 1933-34 г.

Имена: , , ,