1920-1930, колоездене, спорт

София, големите колоездачни състезания, 20-те години на ХХ век