1920-1930, Несебър, от въздуха

Несебър - поглед от въздуха, 1926г.