1930-1940, Русе, военни, флот

Офицери, моряци и чиновници от Дунавската полицейска служба пред нейното Управление, Русе, 30-те години на ХХ век